Zamek w Tykocinie - jedna z najpotężniejszych warowni RzeczypospolitejDawniej w tym miejscu dumnie stał Zamek Królewski, który zapisał się w historii Polski. Na nim to bowiem król August II Mocny ustanowił Order Orła Białego, który jest najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj o latach świetności tego miejsca przypomina powstała na fundamentach rekonstrukcja starego zamku.

HISTORIA TYKOCIŃSKIEGO ZAMKU

Pierwsza warownia wzniesiona została prawdopodobnie przez Jana Gasztołda w XV wieku. Warownia ta została spalona podczas najazdu w 1519 roku a po śmierci ostatniego z rodu, ziemie te weszły do majątku Zygmunta I Starego. Jego następca król Zygmunt II August nakazał rozbudowę zamku, co też nastąpiło w latach 1549-1575. Za jego panowania zamek nie był jednak rezydencją, przechowywano w nim armaty oraz prywatny skarbiec i bibliotekę króla sprowadzoną z Wilna. Za panowania kolejnego władcy, Stefana Batorego, na zamku znalazł się arsenał królewski liczący 500 armat.
Rozbudowa zamku nastąpiła w latach 1611-1632 z polecenia króla Zygmunta III Wazy. W trakcie tych prac zasypano fosę i zburzono ceglany mur z półokrągłymi bastejami. W to miejsce powstały nowoczesne umocnienia - 4 wielkie bastiony ziemne połączone kurtynami.
W czasie potopu szwedzkiego (1655-1660) warownia była kilkukrotnie oblegana. W 1655 roku zamek został podstępem zajęty przez Janusza Radziwiłła i przekazany Szwedom a odbito go dopiero w 1657 r. Za swoje zasługi podczas potopu szwedzkiego zamek ofiarowany został Stefanowi Czarnieckiemu. Następnie, przez małżeństwo jego córki, przeszedł on w ręce marszałka Jana Klemensa Branickiego. W 1705 roku w trakcie wojny domowej, na zamku odbyła się narada króla Augusta II Mocnego z carem Piotrem I, podczas której ustanowiono Order Orła Białego. W 1734 roku zamek został zniszczony w wyniku pożaru i od tego czasu nieremontowany popadał w ruinę. W 1750 roku Jan Klemens Branicki nakazał rozbiórkę zamku a materiał wykorzystany został do budowy nowych domów w Tykocinie. W 1771 r. pozostałość po dawnej twierdzy została zniszczona przez powódź a cegły z zamku wykorzystano do budowy Zespołu Klasztornego. Resztę cegieł wykorzystali Niemcy do budowy drogi podczas I wojny światowej.
W latach 2001-2005 przeprowadzono prace wykopaliskowe a w roku 2002 wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu. Na podstawie badań archeologicznych i źródeł historycznych zrekonstruowano zamek na dawnych fundamentach jednej z najpotężniejszych warowni Rzeczypospolitej.
Obecnie w zamku znajduje się muzeum, restauracja oraz pokoje gościnne.

ZAMEK W TYKOCINIE I MY

Nasza obecność na zamku miała miejsce zimową porą. Jadąc do Białowieży nie mogliśmy nie zajechać do Tykocina. Punktem kulminacyjnym i "gwiazdą wieczoru" był zamek a raczej jego rekonstrukcja. Mróz tego dnia był siarczysty a przed nami dalsza droga, więc zrobiliśmy szybką akcję. Zobaczyliśmy twierdzę z zewnątrz i weszliśmy na dziedziniec, ale muzeum zostawiliśmy już na następny raz, więc zakładamy, że jeszcze tu wrócimy.


ZAMEK W TYKOCINIE NA ZDJĘCIACH

 

 

 

 

 

Podobał Ci się artykuł? Warto go przeczytać? Zostaw komentarz i podziel się ze swoimi znajomymi.Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa i nie zgadzam się na ich kopiowanie i wykorzystywanie bez mojej zgody (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).