Twierdza Boyen


Położona na zachód od Giżycka, między jeziorami Niegocin i Kisajno twierdza o kształcie gwiazdy jest doskonale zachowanym przykładem pruskiej szkoły fortyfikacyjnej i jednym z głównych zabytków na Mazurach.

(będziemy na koniec wdzięczni za lajka)


HISTORIA TWIERDZY BOYEN

Twierdza powstała w latach 1843-1855, chociaż pierwsze plany pochodziły z 1818 roku. Ostateczną decyzję podjęto, kiedy na tronie Prus zasiadł w 1840 roku Fryderyk Wilhelm IV, który wydał rozkaz budowy twierdzy. Projekt zakładał wybudowanie ziemno-murowanego fortu na planie sześcioboku, do którego prowadzić miały drogi wjazdowe przez bramy: Giżycką, Kętrzyńską, Prochową i Wodną. Twierdza z sześcioma bastionami zajęła obszar 100 hektarów, całość otoczył mur Carnota o długości 2303 m. a dookoła umieszczono 900 strzelnic.
Podczas I wojny światowej twierdza stała się symbolem niemieckiej obrony i zyskała sławę niezdobytej. Pod dowództwem płk. Hansa Busse w twierdzy stacjonowało 4 tys. żołnierzy. Obrona zapobiegła przebiciu się sił rosyjskiej armii na zachód. Po I wojnie światowej uznano jednak twierdzę za przestarzałą i zmieniono jej zastosowania tworząc w niej m.in. szpital.
W przededniu II wojny światowej Twierdza Boyen była jednym z punktów zbornych armii niemieckiej, która z terenu Prus Wschodnich wkroczyła do Polski. W czasie wojny na terenie obiektu swoją siedzibę miał ośrodek Abwehry, powstał obóz jeniecki a wykorzystywany był również jako składnica uzbrojenia i magazyny. W 1945 roku Niemcy opuścili twierdzę bez walki. Po wojnie  przeszła ona w ręce Wojska Polskiego, które w latach 50. przekazało jej część cywilnym zakładom spożywczym, w większości zlikwidowanych po 1989 r. W 1975 roku Twierdza Boyen uznana została za zabytek architektury.
ZWIEDZANIE TWIERDZY

W twierdzy wytyczone są trzy trasy:
Trasa 1 (Czerwona) - na tej trasie zobaczyć można miedzy innymi: budynek koszarowy, warsztat amunicyjny, latryny bomboodporne, stanowisko obserwacyjne, kaponiery rawelinowe, bramę prochową, kojce artyleryjskie, laboratorium prochowe, narożniki, wartownie, zespół piekarni, schron koszarowy, bramę wodną, magazyn prochowy, magazyny prowiantowe (spichlerze), arsenał, salę ćwiczeń, stajnię, warsztat artyleryjski, stację gołębi pocztowych. Trasa prowadzi przez Bastion Miecz, Bastion Prawo, Bastion Światło oraz Majdan.

Trasa 2 (Zielona) - tu zobaczyć można: stanowisko peryskopu, schrony koszarowe, magazyn prochowy, kaponierę kleszczową (narożnikową), koszarowiec nr 2, bramę kętrzyńską, narożniki, kaponiery, kopułę obserwacyjną, główny magazyn prochu, bramę wodną, spichlerze, arsenał, salę ćwiczeń, wozownię, warsztat artyleryjski. Trasa wiedzie przez trzy bastiony: Bastion Ludwig, Bastion Leopold oraz Bastion Herman. Trasa trudniejsza ze względu na swoją długość oraz ukształtowanie terenu.

Trasa 3 (Niebieska) - trasa najkrótsza, na niej można zobaczyć: pochylnie, bramę prochową, schron koszarowy, warsztat zbrójmistrza, budynek administracyjny, spichlerze, salę ćwiczeń, schron magazynowy, arsenał, stację gołębi pocztowych, stajnię. Trasa pokazuje Majdan tj. środkową część Twierdzy Boyen.


MY W TWIERDZY

W Twierdzy Boyen byliśmy 14 maja 2017 roku przy okazji wypadu na Mazury. Jeszcze było to przed głównym sezonem, więc samochód udało się zostawić na parkingu na terenie twierdzy a i samo zwiedzanie było przyjemne bez tłumów. Żadnych zorganizowanych grup, tylko my i pojedyncze osoby. Spokojnie można było wszędzie wejść, poczytać i porobić zdjęcia. Za bilet zapłaciliśmy razem 24 zł i ruszyliśmy zwiedzać. Z trzech opcji zwiedzania wybraliśmy Trasę 1 Czerwoną, czyli chyba najpopularniejszy wariant. Przejście całej trasy, bez pośpiechu, wraz z porobieniem zdjęć zajęło nam godzinkę.
GALERIA TWIERDZY BOYEN 


kaponiera


Brama Giżycka
koszarowiec


warsztat amunicyjnystanowisko obserwacyjne piechotylatryna bomboodporna
schron pogotowia bojowegokojce artyleryjskie i półkaponiery
zespół piekarnischron koszarowyBrama Wodnaspichlerzebudynek ćwiczeń, budynek arsenału i warsztat artyleryjski

stacja gołębi pocztowychwozownia


majdan


koszarowiec wewnątrz
Podobał Ci się artykuł? 
Będziemy bardzo wdzięczni za Twoje kliknięcie "Lubię to!" poniżej. Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa i nie zgadzam się na ich kopiowanie i wykorzystywanie bez mojej zgody (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).