Ciechanów [woj. mazowieckie]


Stolica Ziemi Ciechanowskiej, miasto Księstwa Mazowieckiego, Miasto Królewskie Korony Królestwa Polskiego. O znaczeniu Ciechanowa przypomina wielka i niezdobyta w średniowieczu warownia - największa, ale nie jedyna, atrakcja miasta.


HISTORIA MIASTA

Badania archeologiczne sugerują, że na terenie dzisiejszego miasta istniała niewielka osada w VII-X wieku. Pierwsza pisana wzmianka o Ciechanowie pochodzi z 1065 roku. Od XII wieku gród ciechanowski, jako ośrodek obronny na północnym Mazowszu, był wielokrotnie najeżdżany przez Pomorzan, Prusów i Jaćwingów, Litwinów a później zakon krzyżacki. Znaczący rozwój osady rozpoczął się w połowie XIV wieku. W Ciechanowie odbywały się wielkie targi i zjazdy rycerstwa.  W połowie XIV wieku Ciechanów stał się stolicą Ziemi Ciechanowskiej, w 1400 roku otrzymał przywilej lokacji na prawie chełmińskim. Pod koniec XIV wieku książę Siemowit III rozpoczął budowę zamku. Po bezpotomnej śmierci ostatnich książąt mazowieckich, w 1526 roku Ciechanów włączony został do Korony. Miasto bogaciło się dzięki rzemieślnikom, kupcom i rolnikom. Upadek miasta spowodowały najazdy szwedzkie w 1657 i 1708 roku. Po drugim rozbiorze Ciechanów na krótki czas stał się stolicą województwa. W drugiej połowie XIX wieku nastąpił okres rozwoju miasta, do czego przyczyniła się budowa kolei. W mieście powstały m.in. browar, cegielnia, cukrownia, młyn parowy. Rozwój miasta zahamował wybuch I wojny światowej. W 1915 roku pod Ciechanowem przebiegała linia frontu niemiecko-rosyjskiego. W okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, miasto stanowiło punkt obrony bolszewickiej podczas bitwy nad Wkrą. Ożywienie gospodarcze przyszło w okresie międzywojennym. Wtedy to m.in. przystąpiono do budowy wodociągów i rozbudowy sieci elektrycznej. Podczas II wojny światowej, miasto zostało zajęte przez wojska niemieckie w nocy z 3 na 4 września 1939 roku. Ciechanów został wcielony do Rzeszy jako stolica rejencji ciechanowskiej. Rozpoczęła się eksterminacja ludności, w mieście stacjonowało komando SS. Miasto wyzwolone zostało 19 stycznia 1945 roku. Po wojnie nastąpił szybki rozwój miasta, powstawały nowe zakłady pracy. W latach 1975-1998 Ciechanów był stolicą województwa ciechanowskiego a od 1998 roku jest siedzibą powiatu.GALERIA ZDJĘĆ

Zamek Książęcy z XIV wieku (więcej o zamku tutaj)Ratusz z XIX wieku


Rynek i Trakt Książęcy


Muzeum Szlachty Maowieckiej
Pomniki i ławeczka Roberta BartołdaPodobał Ci się artykuł? Będziemy bardzo wdzięczni za Twoje kliknięcie "Lubię to!" poniżej. 


Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa i nie zgadzam się na ich kopiowanie i wykorzystywanie bez mojej zgody (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).