Płock - zapomniana stolica Polski [woj. mazowieckie]


Jedno z najstarszych miast w Polsce, pierwsza stolica Mazowsza, stolica Książąt Mazowieckich i zapomniana dawna stolica Polski. Miasto odznaczone Krzyżem Virtuti Militari.

HISTORIA MIASTA

Płock jest jednym z najstarszych miast w Polsce a zarazem pierwszą stolicą Mazowsza. Jego historia sięga X wieku, kiedy to na niezamieszkałym wówczas Wzgórzu Tumskim powstał ośrodek kultu pogańskiego a następnie warowny gród książęcy. W czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego Płock stanowił bardzo ważny ośrodek państwowości polskiej. W 1037 roku stał się stolicą samodzielnego państwa Miesława, który ogłosił się niezależnym władcą, jednak nie trwało to długo bo do 1047 roku. W 1075 roku, za panowania Bolesława Śmiałego, utworzone zostało biskupstwo mazowieckie z siedzibą w Płocku. W latach 1079-1138 Płock stał się stolicą państwa polskiego. W tym czasie rezydowali w nim najpierw Władysław Herman, który z Krakowa przeniósł cały dwór a po nim jego syn Bolesław Krzywousty. Od 1138 stał się stolicą książąt mazowieckich, którzy rządzili całym Mazowszem. W 1180 roku powstała szkoła, która jako jedyna nasza średniowieczna szkoła działa do dzisiaj. XII i XIII wiek to okres częstych najazdów i napadów co zahamowało rozwój miasta. Rozwój ten nadszedł w latach 1351-1370 kiedy to król Kazimierz Wielki był jednocześnie księciem płockim. Powiększył on teren miasta, nadał mu prawa chełmińskie, zwolnił od czynszów. Z jego inicjatywy powstał nowy zamek a miasto otoczone zostało fortyfikacjami. XV i XVI wiek to dla Płocka okres pomyślności. Rozwijało się wtedy szkolnictwo, życie kulturalne i artystyczne, działały wytwórnie sukna i płótna, młyny, spichrze i browary. Niestety przyszedł kres tych pięknych czasów. Wiek XVII przyniósł pożary, zarazy, wojny szwedzkie i wojnę północną, przemarsze wojsk i rabunki. Z drugiej strony coraz większa konkurencja ze strony Warszawy, nowej stolicy Polski. W wyniku drugiego rozbioru Polski, w 1793 roku, Płock dostał się pod panowanie Prus i nastąpiła stopniowa germanizacja miasta. W tym czasie realizowano nowe założenia urbanistyczne - m.in. zniesiono mury miejskie, powstały nowe ulice. W 1816 roku Płock stał się miastem wojewódzkim. W XIX i XX wieku Płock był ważnym ośrodkiem ruchów patriotycznych. Podczas powstania listopadowego odbyło się w nim ostatnie posiedzenie sejmu powstańczego a w czasie powstania styczniowego miał być siedzibą mającego się ujawnić Rządu Narodowego. W okresie I wojny światowej Niemcy zajęli Płock w lutym 1915 roku. W sierpniu 1920 roku Płock stał się punktem strategicznym na froncie wojny polsko-bolszewickiej. Pozbawione prawie wojska miasto przez 21 godzin broniło i obroniło dostęp do mostu na Wiśle, nie pozwalając przeważającym siłom wroga przedrzeć się na drugą stronę rzeki. Za ofiarną obronę Płock otrzymał od marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyż Virtuti Militari. Po wybuchu II wojny światowej, 9 września 1939 roku do miasta wkroczyły wojska niemieckie i zostało ono włączone do III Rzeszy. Nastąpił czas wysiedleń, łapanek, aresztowań i egzekucji, ludzi wywożono do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe w głąb Niemiec. Płock wyzwolony został 21 stycznia 1945 roku. Po wojnie nastąpił czas odbudowy i przebudowy gospodarczej. Ważnym wydarzeniem było otwarcie w 1959 roku Mazowieckich Zakładów Rafineryjno-Petrochemicznych, obecnego PKN Orlen. W latach 1975-1988 Płock był stolicą województwa płockiego, dziś jest zaledwie stolicą powiatu. Miasto znacznie straciło na znaczeniu w porównaniu do historycznych czasów. W 2008 roku Rada Miasta Płocka uchwaliła nowy Statut Miasta Płocka, który zgodnie ze swoim zapisem nadał miastu oficjalną, pełną i formalną prawnie nazwę: "Stołeczne Książęce Miasto Płock".CO WARTO ZOBACZYĆ - GALERIA ZDJĘĆ


Stary Rynek z Ratuszem, kamienicami z XVIII i XIX wieku i fontanną Afrodyta
Wzgórze Tumskie z Zamkiem Książęcym z XIV wieku (więcej o zamku tutaj) i Bazyliką Katedralną z XII wieku


Amfiteatr płocki

Muzeum Mazowieckie poświęcone sztuce secesji
Odwach - dawna wartownia wojsk rosyjskich, obecnie siedziba Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku

Dom Pod Opatrznością - klasycystyczna kamienica, w której obecnie mieści się biblioteka
Gmach Sądu - dawny Pałac Biskupi
Molo o długości 358 m

Pomniki - Jana Pawła II,  Marszałka Józefa Piłsudskiego, Władysława Broniewskiego, Ludwika Krzywickiego, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, Bolesława III Krzywoustego


Ławeczki - Wacława Milkego oraz Jakuba Chojnackiego

Murale
Podobał Ci się artykuł? Będziemy bardzo wdzięczni za Twoje kliknięcie "Lubię to!" poniżej. 


Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa i nie zgadzam się na ich kopiowanie i wykorzystywanie bez mojej zgody (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).