Pułtusk [woj. mazowieckie]


Najdłuższy brukowany rynek w Europie, najliczniejszy deszcz meteorytów kamiennych na świecie, niezwykle krwawa bitwa, której zwycięstwo upamiętnione zostało na Łuku Triumfalnym. Wszystko to łączy jedno miasto - Pułtusk.HISTORIA MIASTA

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z XII wieku. W XIII wieku zbudowano gród obronny z wałem drewniano-ziemnym, który został całkowicie spalony przez Litwinów w 1368 roku. Na miejscu zniszczonego grodu w XIV wieku wzniesiono murowany Mały Dom. Pułtusk pierwsze prawa miejskie uzyskał w 1257 roku a drugą lokację na prawie chełmińskim nadano w 1339 roku. W okresie XIII-XVIII w. Pułtusk był własnością biskupów płockich, którzy rezydowali na pułtuskim zamku (więcej o zamku tutaj). Pułtusk był trzecim po Warszawie i Płocku miastem na Mazowszu z murowanymi fortyfikacjami. Rozwój miasta przypada na XIV-XVI wiek, co związane było głównie z handlem zbożem. W XV wieku w mieście wybudowano kolegiatę, w XVI - kościoły, szpital, łaźnię miejską, apteki i przytułki dla ubogich. Od połowy XVI wieku w Pułtusku działał pierwszy w Rzeczypospolitej teatr publiczny. Wiek XVII to okres wojen i powolnego upadku. W tym okresie żadna wojna na Mazowszu nie ominęła Pułtuska. Potop szwedzki i wielka wojna północna - głównie te wydarzenia spowodowały upadek miasta. W 1703 roku Pułtusk stał się miejscem wielkiej bitwy między wojskami saskimi i armią szwedzką Karola XII. Z kolei w 1806 roku rozegrała się niezwykle krwawa bitwa pod Pułtuskiem pomiędzy wojskami cesarza Napoleona a armią carską. Zwycięstwo wojsk napoleońskich w bitwie pod Pułtuskiem upamiętnione zostało na Łuku Triumfalnym w Paryżu. 30 stycznia 1868 roku zaobserwowano upadek meteorytu, nazwanego pułtuskim. Był to deszcz meteorytów opisywany jako najliczniejszy deszcz meteorytów kamiennych na świecie. W 1875 roku Pułtusk dotknęła wielka klęska pożaru, który strawił większość zabudowy miejskiej. Pożar ten w prasie warszawskiej opisał Henryk Sienkiewicz a wydarzenie to posłużyło mu później do opisu pożaru Rzymu w powieści Quo vadis. Podczas II wojny światowej w wyniku walk  zniszczeniu uległo około 85% miasta. Lata powojenne to czas odbudowy. Powstało kilka nowych osiedli i instytucji kulturalnych. W 1985 roku miasto odznaczone zostało Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie jest to miasto powiatowe, które szczyci się najdłuższym w Europie brukowanym rynkiem.GALERIA ZDJĘĆ

Zamek biskupi, obecnie Dom Polonii - więcej o zamku tutaj
Ratusz z wieżą ratuszową, obecnie Muzeum Regionalne

Rynek


Bazylika Kolegiacka z XV wieku

Mural, Ławeczka pomnikowa Krzysztofa Klenczona i inne
Podobał Ci się artykuł? Będziemy bardzo wdzięczni za Twoje kliknięcie "Lubię to!" poniżej. 


Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa i nie zgadzam się na ich kopiowanie i wykorzystywanie bez mojej zgody (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).