Zamek w Chlewiskach [woj. mazowieckie]


Składająca się z dwóch budynków wspartych szkarpami rezydencja swój wygląd zawdzięcza przebudowom dokonanym w XVIII w. Jej historia jest jedna starsza. Niegdyś znajdował się tu zamek - siedziba rycerskiego rodu, który w dramatycznym momencie historii wszedł w koligację z książętami mazowieckimi. 
(info z tablicy znajdującej się przed obiektem)


HISTORIA ZAMKU

Początki zabudowań w okolicy dzisiejszego kompleksu można datować na początki XII wieku, kiedy to Piotr Dunin, ówczesny właściciel okolicznych dóbr wybudował, zapewne drewniany, gródek obronny. Z czasem właścicielami zostali Odrowążowie, którzy z czasem przyjęli nazwisko Chlewiccy. Powstanie zalążka obecnego obiektu datuje się na koniec XV wieku. W 1605 zamek został przebudowany i odnowiony przez Wawrzyńca Chlewickiego, o czym informuje pamiątkowa tablica. Chlewiccy byli w posiadaniu zamku i okolicznych dóbr do roku 1661. W XVIII wieku właścicielami zamku zostali Józef i Aleksander Podkański, którzy to zapoczątkowali kolejne przebudowy w obiekcie zmieniając jego obronny charakter w rezydencję. W 1801 zamek wykupiła rodzina Sołtyków, który zostaje jej odebrany w 1831 przez rząd rosyjski za udział w powstaniu listopadowym. W 1886 zostają dobudowane stajnie. Obiekt zostaje wykupiony przez Ludwika Broel-Plater w 1895, jego potomkowie dziedziczą go po nim. Ostatnim właścicielem kompleksu zamkowego została firma Manor House, która wykupiła go w 1999 roku. Obecnie zabudowania służą jako ośrodek wypoczynkowo szkoleniowy.

(tekst zaciągnięty z Wikipedii; https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Chlewiskach)


GALERIA ZDJĘĆ


Zdjęcia wykonane zostały 23 sierpnia 2018 roku.


Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa i nie zgadzam się na ich kopiowanie i wykorzystywanie bez mojej zgody (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).