Ruiny zamku w Sochaczewie [woj. mazowieckie]


Pozornie to zwykła i niewyróżniająca się niczym ruina zamku. Ruina, która zbyt wiele nam nie mówi. Ruina ta jednak jest jednym z najbardziej tajemniczych obiektów tego typu. O zamku w Sochaczewie nie powstały żadne opracowania, brakuje również źródeł mówiących o wyglądzie i znaczeniu dawnego zamku. HISTORIA ZAMKU

Początki osadnictwa na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie przypadają na XII stulecie, kiedy funkcjonowała tu osada. W pierwszej ćwierci XIII w. książę Konrad I Mazowiecki wzniósł tu drewniano-ziemną warownię Piastów Mazowieckich, będącą siedzibą wzmiankowanej w 1221 r. kasztelanii sochaczewskiej. Pierwszy murowany zamek ufundowany został po połowie XIV w., najpewniej przez księcia Siemowita III Starszego. W czasie przynależności ziemi sochaczewskiej do Księstwa Mazowieckiego warownia pełniła rolę istotnej rezydencji książęcej. W 1476 r. zamek wraz z miastem i ziemią przeszły we władanie Korony Królestwa Polskiego. Od tej pory warownia stała się siedzibą starosty grodowego oraz stacją królewską. Na przełomie XV i XVI w. zamek uległ przebudowie: wjazd został przeniesiony z wieży północnej do ufundowanej wieży wschodniej, wzniesiono nowe gmachy wewnątrz murów oraz na przygródku, z trzech stron usypano wały ziemne celem ochrony obiektu przed bronią palną. Wedle opisów w XVI stuleciu warownia murowany miała jedynie obwód obronny, natomiast wewnętrzna zabudowa pozostawała drewniana. Na początku XVII w., z polecenia króla Zygmunta III Wazy, zamek gruntownie odrestaurował starosta Stanisław Radziejowski. Wzniesiona została, zachowana do dziś w ruinie, trzyskrzydłowa, wczesnobarokowa rezydencja z wjazdem od wschodu oraz kaplicą pomieszczoną w wieży. Zamek uległ zniszczeniu w 1657 r. podczas najazdu szwedzkiego. Pozostawał w ruinie do 1786 r., kiedy to starosta Kazimierz Walicki podjął się częściowej odbudowy z przeznaczeniem na kancelarię i archiwum ksiąg grodzkich. Zamek ostatecznie zniszczono już w 1794 r., podczas insurekcji kościuszkowskiej. Od tamtej pory pozostaje w ruinie.

(tekst zaciągnięty ze strony e-sochaczew.pl; https://e-sochaczew.pl/u/muzea-zabytki/ruiny-zamku-ksiazat-mazowieckich/184)


GALERIA ZDJĘĆ


Zdjęcia wykonane zostały 23 sierpnia 2018 roku.


Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa i nie zgadzam się na ich kopiowanie i wykorzystywanie bez mojej zgody (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).